Werkwijze

Werkwijze


Inschrijven bij gastouderbureau Spring kan doormiddel van een online inschrijving.

Hieronder vindt u het online inschrijfformulier.

U vult deze volledig in en drukt op de knop verzenden. Het inschrijfformulier zal dan verzonden worden naar het gastouderbureau.


Na het ontvangen van het inschrijfformulier zal er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt in principe bij u thuis plaats.

Het gastouderbureau zal een kopie maken van alle benodigde papieren en zal daarna een aanvraag richting de gemeente doen voor het inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Voordat u een registratienummer ontvangt zal er iemand van de GGD bij u thuis langs komen om te kijken of u voldoet aan de verplichte voorwaarden. Ook zullen zij u een aantal vragen stellen hoe u zult handelen in bepaalde situaties.

Als alles akkoord is ontvangt u een LRKP nummer en kan de opvang van start gaan.

Zonder aktieve koppeling mag u 4 maanden geregistreerd staan in het LRKP daarna zult u weer uitgeschreven worden.


Zodra u beschikt over een LRKP registratie kunnen wij opzoek gaan voor u naar een geschikt vraagoudergezin.

Wanneer, na een kennismaking tussen u en de vraagouder, beide partijen positief zijn, wordt er een afspraak gemaakt voor het tekenen van de contracten.  Tijdens de contractondertekening zal ook het koppelingsformulier ingevuld worden, hierop komen de afspraken te staan die onderling tussen de gastouder en vraagouder zijn afgesproken.

Het koppelingsformulier wordt ondertekend door u, de vraagouder als het gastouderbureau.

Ongeveer 2-3 maanden nadat de opvang van start is gegaan zal de bemiddelingsmedewerkster contact met u opnemen voor de start evaluatie. Hierin wordt in het kort besproken hoe de opvang verloopt.

Daarna vindt één keer per jaar schriftelijk de evaluatie plaats over het welbevinden van uw gastkind(eren).


Inschrijfformulier gastouderGastouderbureau Spring   Moezel 7   9204 EA Drachten    www.gobspring.nl   info@gobspring.nl    tel. 06 39 10 79 57    LRKP 223671022    KVK 58354727

Copyright © All Rights Reserved