gastouder

Gastouder 


Gastouderopvang Spring biedt kleinschalige professionele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer die veiligheid en geborgenheid biedt. Kinderopvang waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn. Kleinschalige opvang waarbij tijd is voor ieder kind dat wordt opgevangen in een sfeer van persoonlijke aandacht en ontwikkeling in opvoeding. En waarbij een gastouder als zelfstandige kan werken vanuit eigen huis of als zelfstandige bij iemand aan huis.


In de dagelijkse omgang met de kinderen is het streven zoveel mogelijk rekening te houden met het individuele kind dat wat hem of haar uniek maakt. Het belang van het kind, staat voorop. Het is belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt bij de gastouders en dat het kind volledig zichzelf kan zijn. Gastouderbureau Spring wil gastouders ondersteunen en zorgdragen voor een goede plezierige samenwerking waarbij er een solide financiële beloning tegenover staat.


Gastouderbureau Spring is van mening dat een goed contact met de vraag-en gastouders van groot belang is. Gastouders en vraagouders hebben de gelegenheid de opvoeding met elkaar te delen en waar gewenst en mogelijk op elkaar af te stemmen. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen de gastouder en de ouder van het betreffende kind.


Welke eisen worden er aan de gastouder gesteld

• Een gastouder moet minimaal 18 jaar oud zijn.

• De gastouder moet een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben, de spreektaal tijdens de opvang is Nederlands of Fries.

• De gastouder moet in het bezit zijn van een diploma op minimaal MBO 2 niveau helpende zorg en welzijn.

• De gastouder moet een geldig Eerste Hulp bij kinderen incl. AED hebben (richtlijnen Oranje Kruis).

• Er is een recente Verklaring Omtrent Gedrag voor de gastouder en eventuele huisgenoten vanaf 18 jaar aanwezig.

• De gastouder beschikt over een geldig identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.

• De gastouder is lichamelijk en geestelijk gezond.

• De gastouder heeft ervaring door eigen kinderen en/of opleiding en/of werk.

• De gastouder respecteert de privacygevoelige gegevens en geeft geen informatie door aan derden.

• De gastouder staat open voor en respecteert andere gewoonten, culturen, levenswijze en opvoedingsideeën.

• De gastouder beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat contacten met de ouders/verzorgers te onderhouden en                                                                 afspraken te maken.

• De gastouder zal de gastkinderen niet zonder toestemming van de ouders achterlaten bij een ander.

• De gastouder is voor langere tijd beschikbaar dit i.v.m. de continuïteit van kinderen.

• De gastouder heeft plezier in het opvangen van een gastkind.

• De gastouder draagt zorg voor de ontwikkeling, de veiligheid en het welbevinden van het gastkind.

• De gastouder informeert de ouders/verzorgers over de opvang en de ontwikkeling van het gastkind.

• De gastouder is bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van bijeenkomsten/evaluatiemomenten.

• De gastouder is in het bezit van een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) en inzittende verzekering bij gebruik van een auto.

• De gastouder geeft haar verdiensten op aan de belastingdienst.
Gastouderbureau Spring   Moezel 7   9204 EA Drachten    www.gobspring.nl   info@gobspring.nl    tel. 06 39 10 79 57    LRKP 223671022    KVK 58354727

Copyright © All Rights Reserved