Vraagouder

Vraagouder


Gastouderopvang Spring biedt kleinschalige professionele opvang voor kinderen vanaf 0 tot 12 jaar. Kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer die veiligheid en geborgenheid biedt. Kinderopvang waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn. Kleinschalige opvang waarbij tijd is voor ieder kind dat wordt opgevangen in een sfeer van persoonlijke aandacht en ontwikkeling in opvoeding. Zodat ieder kind een eigen inbreng kan hebben en waar serieus naar wordt geluisterd.

 

In de dagelijkse omgang met de kinderen is het streven zoveel mogelijk rekening te houden met het individuele kind dat wat hem of haar uniek maakt. Het belang van het kind, staat voorop. Het is belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt bij de bij gastouderbureau Spring  aangesloten gastouders en dat het kind volledig zichzelf kan zijn. Gastouderbureau Spring wil kinderen de ruimte bieden voor de eigen individuele ontwikkeling.


De gastouders van gastouderbureau Spring begeleiden, ondersteunen en stimuleren kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en opgroeien tot zelfstandige individuen. Individuen die in staat zijn keuzes te maken en deel te nemen aan de samenleving met een gevoel van gelijkwaardigheid en respect voor zichzelf en anderen. Kinderen moeten lekker kunnen spelen en aandacht krijgen van hun gastouder die ze verdienen!


Gastouderbureau Spring is van mening dat een goed contact met de ouders van groot belang is. Gastouders en vraagouders hebben de gelegenheid de opvoeding met elkaar te delen en waar gewenst en mogelijk op elkaar af te stemmen. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen de gastouder en de ouder van het betreffende kind.Gastouderbureau Spring   Moezel 7   9204 EA Drachten    www.gobspring.nl   info@gobspring.nl    tel. 06 39 10 79 57    LRKP 223671022    KVK 58354727

Copyright © All Rights Reserved