Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Voor de kosten die u maakt voor professionele gastouderopvang komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de overheid. De zogenaamde kinderopvangtoeslag. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk.

U mag niet meer dan 230 uur kinderopvangtoeslag per maand aanvragen. De Belastingdienst vergoedt de uren van de ouder die het minst werkt.

Wij maken u erop attent dat de uren voor Tussenschoolse Opvang niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de Belastingdienst. Reden hiervoor is dat de Overheid deze taak bij de scholen heeft gelegd. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van de uren aan de belastingdienst.

Voor meer informatie en de voorwaarden over de kinderopvangtoeslag, een proefberekening of het wijzigen van de toeslag kunt u terecht op de site van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of via de kinderopvangtoeslag-app die te downloaden is in de play store.

U hoeft de toeslag niet jaarlijks aan te vragen. Wijzigingen in bijvoorbeeld uurtarief, aantal opvanguren en opvangsoort dient u wel door te geven aan de Belastingdienst. Wilt of kunt u geen gebruik maken van internet dan kunt u ook telefonisch een papieren versie van het aanvraagformulier opvragen: Belastingtelefoon 0800 – 0543
Zorg dat u uw BSN-nummer (voorheen sofi-nummer) bij de hand heeft vóór u belt.

Daarom kies je voor Gastouderbureau Spring!

Snel en makkelijk inschrijven.

Je kind inschrijven bij  Gastouderbureau Spring?
Of je inschrijven als gastouder? Wij maken het gemakkelijk.