Privacy wet
Wet Privacy


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hét Gastouderbureau is in het kader van de AVG verplicht inzichtelijk te maken en te beschrijven welke gegevens we opslaan van gastouders waarmee we samenwerken en waarmee we samengewerkt hebben en van vraagouders met hun bijbehorende kinderen die een contract hebben of hebben gehad.


Onder de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn een aantal uitzonderingen voor de kinderopvang van kracht. De AVG is algemener en hanteert 6 grondslagen voor het verwerken van gewone persoonsgegevens (waaronder bijvoorbeeld naam, geboortedatum, BSN, adresgegevens, bankgegevens):

  1. Toestemming van de betrokken persoon.
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Als kinderopvang zijn wij gebonden aan de eerste 3 grondslagen.


Klik hier om het privacy statement van gastouderbureau Spring door te lezen.

Gastouderbureau Spring   Moezel 7   9204 EA Drachten    www.gobspring.nl   info@gobspring.nl    tel. 06 39 10 79 57    LRKP 223671022    KVK 58354727

Copyright © All Rights Reserved